• Cơ Khí 1
 • Cơ Khí 2
 • Cơ Khí 3
 • Cơ Khí 4
 • Cơ Khí 5
 • Cơ khí 6
 • Cơ Khí 7
 • Cơ Khí 8
 • Cơ Khí 9
 • Cơ Khí 10
 • Cơ Khí 11
 • Cơ Khí 12
 • Cơ Khí 13

Giới Thiệu

Công Ty TNHH M.D.K được thành lập từ năm 1989. với 10 nhân viên, sản phẩm ban đầu là các loại vỏ: Ampli, Karaoke, AC Regulator, Booster Antenna . Đến năm 1992 do chính sách mở cửa của chính phủ, nhiều nước đầu tư vào Việt Nam và bắt đầu xây dựng các tòa n